Výzva k zaplacení peněžitého dluhu

Občanské právo ------ Ostatní ------ Zákon o obchodních korporacích ------ Ostatní ------ Podnikání ------ Podnikám jako fyzická osoba ------ Chci vymoci svůj nárok nebo se bránit uplatněnému nároku

Touto výzvou vyzývá věřitel svého dlužníka k zaplacení dlužné částky z uzavřené smlouvy ve stanovené lhůtě. Věřitelem i dlužníkem mohou být samozřejmě fyzické i právnické osoby, podnikatelé i nepodnikatelé. Výzva musí předcházet případnému podání žaloby.

Autor: Mgr. Ing. Zdeněk Strnad

Dokument je ve formátu MS WORD (.doc)

Smluvní strany:

Věřitel
Dlužník

Poznámka k verzi:

Vloženo:

17.04.2012 13:23

50,00 50 KREDITŮ
facebook