Výzva k zaplacení peněžitého dluhu

Občanské právo ------ Ostatní ------ Zákon o obchodních korporacích ------ Ostatní ------ Podnikání ------ Podnikám jako fyzická osoba ------ Chci vymoci svůj nárok nebo se bránit uplatněnému nároku

Touto výzvou vyzývá věřitel svého dlužníka k zaplacení dlužné částky z uzavřené smlouvy ve stanovené lhůtě. Věřitelem i dlužníkem mohou být samozřejmě fyzické i právnické osoby, podnikatelé i nepodnikatelé. Výzva musí předcházet případnému podání žaloby.

Autor: Mgr. Ing. Zdeněk Strnad

Dokument je ve formátu MS WORD (.doc)

Smluvní strany:

Věřitel
Dlužník

Poznámka k verzi:

50,00
Podobné dokumenty
Předžalobní upomínka 200,00 KOUPIT
DETAILNÍ INFO
Předžalobní upomínka je podmínkou podání žaloby směřující k vymožení nároku vůči dlužníkovi. Obsahuje upozornění dlužníka, že pokud nezaplatí svůj dluh ve stanovené lhůtě, obrátí se věřitel na soud.
200,00
Výzva k uzavření budoucí smlouvy 50,00 KOUPIT
DETAILNÍ INFO
Touto výzvou vyzývá jedna ze smluvních stran smlouvy o uzavření budoucí smlouvy druhou smluvní stranu k uzavření vlastní budoucí smlouvy.
50,00
facebook