Hrozně mi Právorychle pomohlo, za levné peníze kvalitní práceMarcela, Brno
Paráda! doporučuji všem.. rychle a docela levně.. Václav, Olomouc
Seriózní jednání.. jednorázový poplatek.. Martin, Olomouc

VZOROVÉ PRÁVNÍ DOKUMENTY

V čem jsme lepší? Proč se vyplatí právní dokumenty koupit?
  1. Dokumenty jsou zaručeně aktuální.
  2. Znění smluv je právně ověřené.
  3. Za správnost odpovídají konkrétní advokáti.

Na internetu najdete řadu právních dokumentů volně ke stažení. Kdo vám ale zaručí, že jsou platné? V prvním kroku tak možná ušetříte, ztráty vzniklé užitím chybné smlouvy vám však nikdo neuhradí.

U nás sice zaplatíte drobný jednorázový poplatek, ten se vám ale mnohonásobně vrátí v garancích, které na smlouvy poskytujeme.

PRÁVNÍ PORADNA ON-LINE

Rychlé, snadné a levné řešení vašeho právního problému. Odpovědi zpracovávají zkušení advokáti, kteří odpovídají za jejich správnost a úplnost podle zákona o advokacii. Abychom zajistili takto vysoký standard služeb, je poradna přístupná pouze registrovaným uživatelům. Registrace je naprosto jednoduchá a nese s sebou řadu dalších výhod.

PROČ SE URČITĚ REGISTROVAT?
  1. Jen tak máte přístup do právní poradny.
  2. Můžete nakupovat dokumenty levněji prostřednictvím kreditů.
  3. Při nákupu 1000 kreditů za 1000 Kč získáte navíc 100 kreditů zdarma.

Advokátní kancelář vám odpovídá za správnost a úplnost poskytnutých dokumentů a informací.

Nejnovější

Rptest

DETAILNÍ INFO
popis
20,00 20 KREDITŮ

ObcSouhlas s umístěním sídla

DETAILNÍ INFO
Tímto dokumentem dává vlastník souhlas s umístěním sídla právnické osoby (v tomto případě nadačního fondu) do jím vlastněné nemovitosti.
150,00 150 KREDITŮ

ObcSměnka vlastní avalovaná

DETAILNÍ INFO
Směnkou vlastní se výstavce zavazuje zaplatit konkrétní osobě (na její řad, tzn. i jejím nástupcům) směnečnou sumu.
250,00 250 KREDITŮ

ObcSměnka cizí

DETAILNÍ INFO
Směnka je cenný papír, přičemž směnkou cizí dává výstavce příkaz jiné osobě (směnečníkovi), aby zaplatil konkrétní částku příjemci směnky.
250,00 250 KREDITŮ
Nejčastěji stahované

ObcPříkazní smlouva o výkonu povinností odpovědného zástupce

DETAILNÍ INFO
Předmětem této smlouvy je závazek příkazníka vykonávat pro příkazce - podnikatele funkci odpovědného zástupce a závazek příkazce platit mu za to dohodnutou odměnu.
400,00 400 KREDITŮ

ObchSmlouva o výkonu funkce prokuristy

DETAILNÍ INFO
Jedná se o obchodněprávní smlouvu, která upravuje vztahy mezi společností a jejím prokuristou.
350,00 350 KREDITŮ

ObcDarovací smlouva - peněžitý dar

DETAILNÍ INFO
Darovací smlouva, jejímž předmětem je poskytnutí peněžitého daru fyzické osobě. Smlouva je zpracována podle nového občanského zákoníku.
100,00 100 KREDITŮ

ObcSmlouva o nájmu bytu

DETAILNÍ INFO
Na základě této smlouvy přenechává pronajímatel nájemci do užívání byt za nájemné. Smlouva je zpracována podle nového občanského zákoníku.
350,00 350 KREDITŮ