Nejčastěji stahované
Darovací smlouva - peněžitý dar 100,00 KOUPIT
DETAILNÍ INFO
Darovací smlouva, jejímž předmětem je poskytnutí peněžitého daru fyzické osobě. Smlouva je zpracována podle nového občanského zákoníku.
100,00
Smlouva o výkonu funkce prokuristy 350,00 KOUPIT
DETAILNÍ INFO
Jedná se o obchodněprávní smlouvu, která upravuje vztahy mezi společností a jejím prokuristou.
350,00
Příkazní smlouva o výkonu povinností odpovědného zástupce 400,00 KOUPIT
DETAILNÍ INFO
Předmětem této smlouvy je závazek příkazníka vykonávat pro příkazce - podnikatele funkci odpovědného zástupce a závazek příkazce platit mu za to dohodnutou odměnu.
400,00
Podání vysvětlení k dopravnímu přestupku 50,00 KOUPIT
DETAILNÍ INFO
Dokument obsahuje písemné vysvětlení osoby podezřelé ze spáchání dopravního přestupku.
50,00
Smlouva o nájmu bytu 350,00 KOUPIT
DETAILNÍ INFO
Na základě této smlouvy přenechává pronajímatel nájemci do užívání byt za nájemné. Smlouva je zpracována podle nového občanského zákoníku.
350,00